Overlast door zandverstuiving in Hoorn

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Overlast door zandverstuiving in Hoorn

Overlast door zandverstuiving in Hoorn

RSS

Opstuivend zand afkomstig van de oeverdijk zorgde de afgelopen dagen voor overlast in de binnenstad van Hoorn. De Alliantie neemt maatregelen om verdere zandverstuiving zo veel mogelijk te voorkomen.

Helaas is een bepaalde mate van hinder lastig te voorkomen. De Alliantie is zich bewust van de hinder en nemen waar mogelijk passende maatregelen. Het risico op het stuiven van zand is het grootst tijdens de aanleg, wanneer de oeverdijk nog niet ingericht is en er nog fijn zand vrijkomt. Om deze reden houden wij wekelijks de weersvoorspelling en conditie van het zand in de gaten om te beoordelen in hoeverre er risico is op het stuiven van zand (met dagelijkse check). Deze week was het de verwachting dat de toplaag van de oeverdijk vochtig genoeg was om niet te verstuiven, dit in verband met de aangebrachte verticale drainage waarlangs het water nu sneller kan ontsnappen (ten behoeve van het versterken van de ondergrond). Helaas was dit niet het geval en was het stuiven van zand erger dan verwacht.

Anti-stuifmaatregelen
Om het stuiven van zand ad hoc te beperken, zetten wij een waterwagen in. Als duurzamere maatregel willen wij het zand overlagen met hars. Dit kon tot op het heden echter niet, vanwege het broedvrij houden van de oeverdijk. Hiervoor zetten wij honden in en rijdt er tweemaal daags een tractor met sleepnet over de oeverdijk. De piek van het broedseizoen is echter voorbij. Daarom is besloten om de inzet van de tractor vanaf deze week stop te zetten, zodat hars kan worden aangebracht. Door het aanbrengen van hars wordt de toplaag van de oeverdijk gefixeerd voor de komende tijd. Tussen de bouwvak en het aanbrengen van de eerstvolgende zandlaag (eind 2020) vinden geen versterkingswerkzaamheden plaats aan strand Hoorn

Zodra de eerstvolgende zandlaag wordt aangebracht en een rusttijd ingaat van circa één jaar, wordt een laag grond aangebracht om het stuiven van zand te beperken. De Alliantie onderzoekt nog andere mogelijkheden om het verstuiven van zand te voorkomen. Dit kan ertoe leiden dat bovenstaande maatregelen nog wijzigen. Gelet op de windrichting en ligging van de oeverdijk, willen wij de woningen aan de Westerdijk en Lambert Meliszweg die in de eerste linie van de zandverstuiving lagen, aanbieden een glasreinigingsbedrijf in te zetten. Deze bewoners zijn per brief hierover  geïnformeerd. Ook heeft de Alliantie vanmiddag met enkele bewoners gesproken over de overlast.