Oude boerderij opgegraven bij Uitdam

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Oude boerderij opgegraven bij Uitdam

Oude boerderij opgegraven bij Uitdam

RSS

Langs de Uitdammerdijk zijn resten van oude bebouwing opgegraven. Archeologen onderzoeken het gebied zorgvuldig en leggen een stukje geschiedenis bloot.

Het gebied rond de dijkversterking is rijk aan archeologie. De bijzondere geschiedenis van het gebied, zie je terug onder de grond en op de bodem van het Markermeer. Om die geschiedenis goed te bewaren, is het hele gebied rond de dijk, voorafgaand aan de versterking in kaart gebracht. Sommige plekken hebben daarbij een ‘hoge verwachtingswaarde’. Op die plekken doen we nauwkeurig onderzoek in het veld. We doen opgravingen om te zorgen dat we niks missen. Alles wat de archeologen vinden, leggen zij zorgvuldig vast in tekst en beeld. 

Eén van de plekken met een hoge verwachtingswaarde, is de Uitdammerdijk. Ten zuiden van het dorp Uitdam, zijn eind 2019 proefsleuven gegraven om een eerste beeld te vormen van of en zo ja, wat er in de bodem aanwezig was. Aan de binnenzijde van de dijk, tussen de weg en de sloot  zijn over een lengte van ongeveer 300 meter sporen van oude bebouwing aangetroffen op kleine verhogingen die nog steeds in het land te zien zijn. Deze bebouwing was vroeger vermoedelijk onderdeel van het dorp Uitdam. Er waren aanwijzingen dat op de plaats van de bebouwing vroeger mogelijk een kerk gestaan.  

Geen kerk, wel een oude boerderij 
De resten van de kerk zijn nog niet gevonden, maar wel de sporen van een oude boerderij. De boerderij is waarschijnlijk ruim 400 jaar oud: hij is van rond 1600. De archeologen hebben nog een groot gebied te onderzoeken en de verwachtingen zijn hoog. Jan-Willem Oudhof, directievoerder archeologie bij de Alliantie: “Onder de boerderij die ze nu opgraven liggen de restanten van nog oudere bebouwing en daaronder ligt vermoedelijk  nog meer. Ik ben heel benieuwd hoe ver de bewoningsgeschiedenis van deze plek terug gaat, misschien wel tot in de veertiende eeuw.”  

Volg het onderzoek online in 3D 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door archeologen van gemeente Amsterdam. Zij werken door tot alles in de grond in kaart is gebracht. Dat duurt waarschijnlijk tot uiterlijk eind juni. Het werkgebied is afgezet met hekken zodat de archeologen ongestoord hun werk kunnen doen. Voorbijgangers kunnen een kijkje nemen, maar door maatregelen vanwege het coronavirus is het helaas nog niet mogelijk om (groepen) mensen op locatie te ontvangen. Hieronder is de opgraving tot nu toe zichtbaar in 3D. Met je muis kun je bewegen door de gevonden bebouwing en op de informatiepunten klikken voor meer informatie bij verschillende vondsten 

Werkt het model niet? Update je browser of probeer het in een andere browser (Chrome). Of probeer deze link (opent in nieuw venster).