Opruimen losgeraakte wilgentakken

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Opruimen losgeraakte wilgentakken

Opruimen losgeraakte wilgentakken

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Medewerkers van de Alliantie hebben eind juni tussen Warder en Edam diverse aangespoelde wilgentakken opgeruimd. De wilgentakken waren afkomstig van zogenaamde wiepen (gebundelde wilgentakken), die als roosterwerk op geotextiel worden gebonden.

Geotextiel wordt gebruikt als ondergrond van de loswallen. Het rasterwerk van de wilgentakken heeft als functie om het doek strak op het water te positioneren. Zo kan het doek gelijkmatig en gecontroleerd afgezonken worden. De wiepen hebben dus geen constructieve meerwaarde aan de loswal zelf, maar puur een functie voor uitvoerbaarheid.

Door harde wind eind april zijn enkele wiepen gevallen van het ponton waarop de zinkstukken worden gemaakt. Deze losse wiepen zijn toen zo goed als mogelijk uit het water gehaald. Helaas zijn door de harde wind enkele verloren wiepen verder langs de dijk verspreid geraakt. Tijdens het afzinken kan het ook voorkomen dat er afzonderlijke takken of eindstukken van de wiepen afbreken. Deze drijven dan op en raken door wind en golven verspreid. Dit heeft verder geen negatieve gevolgen voor de loswal zelf, aangezien alleen het geotextiel constructieve waarde heeft.