Oplossingen Zeevang voorgelegd aan omgeving

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Oplossingen Zeevang voorgelegd aan omgeving

Oplossingen Zeevang voorgelegd aan omgeving

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Een buitenwaartse versterking of een oeverdijk. Dat zijn de mogelijkheden om de dijk bij Zeevang te versterken. Op 11 juli zijn bewoners en andere belanghebbenden bijgepraat door medewerkers van de Alliantie. Het gaat specifiek om het deel van de Markermeerdijk tussen de kaap onder Warder tot en met het voorland ter hoogte van Fort Edam. Voor de perceeleigenaren van de voorlanden is op 14 juli een aparte bijeenkomst geweest.

Buitenwaartse versterking

In het verleden is de buitenwaartse versterking al eerder uitgewerkt. Destijds bleek dat er sprake zou zijn van zeer aanzienlijke bermen met een verschuiving van de kruin van de dijk. Door nu gebruik te maken van onder andere de innovatieve methode Dijken op veen ontstaat op veel plaatsen een slanker ontwerp. Op sommige plekken is echter nog wel een substantiële asverschuiving nodig.

Oeverdijk

Een oeverdijk is een nieuw aan te leggen dijk met een flauw talud voor de bestaande dijk. Door de nieuwe dijk verliest de huidige dijk haar functie als primaire waterkering en kan deze ongemoeid blijven. De nieuwe dijk biedt kansen voor natuur en recreatie en levert tijdens de uitvoering minder overlast op vanwege de aanleg vanaf het water.

Dialoog met omgeving

De ontwerpen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Om iedereen de gelegenheid te bieden te reageren op de oplossingsrichtingen, worden gedurende de zomer inloopbijeenkomsten georganiseerd. Via contact@markermeerdijken.nl kunt u ook reageren met vragen, tips en adviezen.

Besluitvorming na de zomer

Na overleg met bewoners en andere belanghebbenden neemt de Alliantie na de zomer een besluit over de oplossing. Tegen die tijd is ook meer bekend over het lopende landelijke onderzoek naar 'Bewezen Sterkte'. De resultaten uit dit onderzoek maken deel uit van het besluit over de voorkeursoplossingen.