Oplossingen Durgerdam en Uitdammerdijk voorgelegd aan bewoners

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Oplossingen Durgerdam en Uitdammerdijk voorgelegd aan bewoners

Oplossingen Durgerdam en Uitdammerdijk voorgelegd aan bewoners

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Hoe versterk je de Markermeerdijken in een uniek dorp als Durgerdam en de karakteristieke kronkelige Uitdammerdijk? Op 5 juli legde de Alliantie Markermeerdijken de mogelijke oplossingen voor aan bewoners en andere belanghebbenden. Het gaat zowel om eerder besproken oplossingen als een geheel nieuwe: een nieuwe dijk buitenom die de bestaande dijk ongemoeid laat.

Oplossingen langs de meetlat

De Alliantie heeft bij het maken van de voorstellen gebruik gemaakt van alle gegevens die de afgelopen jaren onder andere uit omgevingsoverleggen zijn verzameld. "Eenvoudige oplossingen zijn er niet in zo'n bijzonder gebied, alle opties hebben voor- en nadelen. We willen ze samen met de belanghebbenden langs de meetlat leggen: met welke oplossing behouden we het unieke karakter van het gebied het beste? We nodigen iedereen van harte uit te reageren", aldus alliantiemanager Ine Waterreus.

Nieuwe oplossing: dijk buitenom

De voorgelegde oplossingen zijn deels eerder besproken, deels nieuw. Voor Durgerdam gaat het om een buitenwaartse versterking, waarbij de ligging van de jachthaven in het geding komt. Deze oplossing heeft ook consequenties voor het beschermd dorpsgezicht. Ook blijft er een mogelijkheid om een constructie aan te brengen in de dijk zelf. Deze optie behoudt het dorpsgezicht maar brengt risico's voor de huizen met zich mee. Voor de Uitdammerdijk is naast de dijk buitenom een gecombineerde binnenwaartse en buitenwaartse versterking een optie.

Een nieuwe oplossing is de dijk buitenom: een nieuwe dijk vanaf de kaap onder Uitdam, via de kaap bij het Kinselmeer naar de kop van polder IJdoorn tot aan het Blauwe Hoofd ten westen van Durgerdam. De dijk biedt bescherming aan zowel Durgerdam als de Uitdammerdijk. Door deze oplossing ontstaan binnenmeren waarbij de scheepvaart bij Durgerdam door een vrijwel permanent openstaande keersluis kan passeren.  De huidige karakteristieke dijk zou in dat geval ongemoeid blijven en haar functie als primaire waterkering verliezen.

Overleg met belanghebbenden

De aanwezigen bij de bijeenkomst reageerden verrast op de oplossingen en gaven aan graag meer informatie te ontvangen over de eerder besproken oplossingen, afwegingscriteria en dergelijke.  De komende tijd worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats op 15, 19 en 20 juli. Locaties en tijdstippen worden op korte termijn bekend gemaakt. In verband met het naderend zomerreces volgen meer data om een ieder zoveel als mogelijk in de gelegenheid te stellen persoonlijk te kunnen reageren. Via contact@markermeerdijken.nl kan ook worden gereageerd.

Besluitvorming na de zomer

Na overleg met bewoners en andere belanghebbenden neemt de Alliantie een besluit over de oplossing. Tegen die tijd is ook meer bekend over een lopend landelijk onderzoek naar 'Bewezen Sterkte'. Als een dijk een eerdere situatie van hoog water heeft doorstaan en niet is bezweken kan de dijk sterker zijn dan uit de keuring van de dijk blijkt. Op dit moment zijn er nog geen conclusies te trekken uit het onderzoek.