Onderzoek:hoe houden we contact in coronatijd?

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Onderzoek:hoe houden we contact in coronatijd?

Onderzoek:hoe houden we contact in coronatijd?

RSS

Met de huidige coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om elkaar (in groepen) fysiek te ontmoeten. Contact met bewoners en ondernemers op en langs de dijk blijft wel belangrijk. Om samen tot passende alternatieven te komen, vragen we mensen om mee te doen aan een kort onderzoek. 

Update 26-05-2020: dit onderzoek is inmiddels gesloten. Lees de resultaten op deze pagina.

Bewoners en ondernemers op en aan de dijk ontvangen een van komende dagen een kaart in de brievenbus met daarop een link naar een online onderzoek. Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter wij onze communicatie(middelen) kunnen afstemmen op de wensen en behoeften.

Meedoen kost vijf minuten

Het doel van het onderzoek is uitvinden hoe mensen in deze coronatijd het liefst geïnformeerd willen worden over de plannen en de uitvoering bij hen in de buurt. Ook vragen we deelnemers hoe zij de werkzaamheden buiten tot nu toe ervaren en de informatievoorziening daarover. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. 

Dijkenpanel

De Alliantie doet regelmatig onderzoek onder mensen in de omgeving van de dijkversterking. Mensen die vaker mee willen denken over bijvoorbeeld de uitvoering van het project, kunnen zich aanmelden voor het dijkenpanel. Leden van het panel zijn een belangrijke graadmeter tijdens de uitvoering voor de Alliantie. Wij gebruiken het dijkenpanel onder meer om te monitoren hoe de omgeving de uitvoering en de communicatie daarover ervaart. Zo is uit eerder onderzoek gebleken dat bewoners graag een geprinte nieuwsbrief willen ontvangen met informatie over het project. Deze verspreiden we nu twee keer per jaar, huis aan huis langs de dijk. Ook zijn de bouwklankbordgroepen een resultaat van eerder onderzoek: leden van deze groepen hebben aangegeven graag mee te praten over de uitvoering van het project en onze 'ogen en oren' van het gebied te willen zijn. 

Wilt u vaker meedoen aan onderzoek? Dan kunt u zich aanmelden voor het Dijkenpanel op onze website via deze link. Het onderzoek wordt uitgevoerd door extern onderzoeksbureau EVA (Enneking & Voskuilen Ass.). Zij beheren ook het Dijkenpanel.