Onderzoeken Durgerdam zuidwest

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Onderzoeken Durgerdam zuidwest

Onderzoeken Durgerdam zuidwest

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Om de plannen voor de versterking af te ronden is veel kennis nodig van de samenstelling van de (onder)grond nabij de Markermeerdijken. Daarom vinden regelmatig onderzoeken plaats om de huidige situatie goed in kaart te brengen.

De komende periode vinden onderzoeken plaats in Durgerdam zuidwest. We doen onder andere verschillende onderzoeken op en rond de dijk, we plaatsen monitoringsapparatuur en meten de diepte van kelders onder de huizen in het dorp.

Lees meer over Durgerdam