Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018

RSS

Het laatste nieuws lees je in de nieuwsbrief van deze maand.

Onderwerpen uit de nieuwsbrief van deze maand zijn het definitief advies van de Commissie m.e.r, informatie over de procedure na de periode van terinzagelegging, waar u ons komende periode op en rond de dijk kunt tegenkomen, en we gaan terug in de tijd naar de dijkdoorbraak bij Katwoude in 1916. Lees de nieuwsbrief via http://nieuwsbrief.markermeerdijken.nl