Nieuwsbrief deze week op de mat

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Nieuwsbrief deze week op de mat

Nieuwsbrief deze week op de mat

RSS

Op verzoek van bewoners wordt bij iedereen die langs de dijk woont in week 20 (11-15 mei) een nieuwsbrief bezorgd. In de eerste Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken van 2020 besteden wij onder andere aandacht aan de uitspraak van de Raad van State, de werkzaamheden buiten, drukbezochte informatiebijeenkomsten en de dijkdoorbraak van 1675.

Bewoners en ondernemers op en langs de dijk hebben in het Dijkenpanel aangegeven graag een geprinte nieuwsbrief te ontvangen. De eerste editie van 2019wordt deze week verspreid. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Onderaan op deze pagina is de nieuwsbrief in pdf te lezen. Heeft u geen exemplaar gekregen en wilt u deze in het vervolg wel ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven door een e-mail te sturen aan contact@markermeerdijken.nl.

De digitale nieuwsbrief versturen we elke maand. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via deze deze link. Wilt u meedoen aan het Dijkenpanel? Meldt u zich hier dan voor aan.

Hieronder vindt u de digitale versie van de geprinte nieuwsbrief van mei 2020: