Nieuwsbrief deze week op de mat

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Nieuwsbrief deze week op de mat

Nieuwsbrief deze week op de mat

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2020.

Op verzoek van bewoners ontvangt iedereen langs de dijk medio oktober een nieuwsbrief op de mat. In de tweede Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken van 2019 besteden wij onder andere aandacht drukbezochte informatiebijeenkomsten, buitenlands bezoek, informatievideo's, steenbekleding, archeologisch onderzoek in Etersheim en de start van de aanleg van de oeverdijk.

Bewoners en ondernemers op en langs de dijk hebben in het Dijkenpanel aangegeven graag een geprinte nieuwsbrief te ontvangen. De eerste editie van 2019wordt deze week verspreid. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Onderaan op deze pagina is de nieuwsbrief in pdf te lezen. Heeft u geen exemplaar gekregen en wilt u deze in het vervolg wel ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven door een e-mail te sturen aan contact@markermeerdijken.nl.

De digitale nieuwsbrief versturen we elke maand. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via deze deze link. Wilt u meedoen aan het Dijkenpanel? Meldt u zich hier dan voor aan.

Hieronder vindt u de digitale versie van de geprinte nieuwsbrief van oktober 2019.