Nieuwsbrief deze week op de mat

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Nieuwsbrief deze week op de mat

Nieuwsbrief deze week op de mat

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Op verzoek van bewoners ontvangt iedereen langs de dijk deze week een nieuwsbrief op de mat. In de eerste Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken van 2019 onder andere aandacht voor proefterpen, vaargeulen en loswallen, bouwklankbordgroepen en bodemonderzoeken.

Bewoners en ondernemers op en langs de dijk hebben in het Dijkenpanel aangegeven graag een geprinte nieuwsbrief te ontvangen. De eerste editie van 2019wordt deze week verspreid. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Onderaan op deze pagina is de nieuwsbrief in pdf te lezen. Heeft u geen exemplaar gekregen en wilt u deze in het vervolg wel ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven door een e-mail te sturen aan contact@markermeerdijken.nl.

De digitale nieuwsbrief versturen we elke maand. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via deze deze link. Wilt u meedoen aan het Dijkenpanel? Meldt u zich hier dan voor aan.