Nieuwe normen

Nieuwe normen

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Dijken in Nederland moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Per 1 januari 2017 wijzigt de Waterwet en veranderen de huidige normen. De Alliantie Markermeerdijken anticipeert bij het ontwerpproces op de verandering door het ontwerp te baseren op de nieuwe normen.

Belangrijke reden hiervoor is dat het definitieve Projectplan, waarin de dijkversterkingsplannen beschreven staan, in 2017 wordt vastgesteld. De nieuwe normen zijn dan van kracht, en het ontwerp zal hieraan moeten voldoen.

Bij het in werking treden van de wijziging op de Waterwet maken we een overstap naar een nieuwe systeem. Iedereen die in Nederland achter een zogenoemde primaire waterkering woont, zoals de Markermeerdijken, kan op een bepaald minimaal beschermingsniveau rekenen. De kern van dit systeem is een nieuw stelsel van normen voor de primaire waterkeringen dat uitgaat van een risicobenadering waarbij zowel rekening wordt gehouden met de kans dat een overstroming zich daadwerkelijk voordoet als de (economische) gevolgen van een eventuele overstroming. In deze animatie worden het nieuwe waterveiligheidsbeleid uitgelegd.