Nieuwe bestemming voor historische dijkpalen

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Nieuwe bestemming voor historische dijkpalen

Nieuwe bestemming voor historische dijkpalen

RSS

De Alliantie Markermeerdijken bracht op donderdag 18 juni een twintigtal zeventiende-eeuwse dijkpalen van Etersheim – waar ze vorig jaar voor archeologisch onderzoek op het voorland uit de grond zijn gehaald – naar de stichting Clean2Anywhere in Hoorn. De stichting gebruikt de historische dijkpalen voor hun scheepswerf op de Marina Kaap.

Clean2Anywhere bouwt van afvalplastic schepen naar zeventiende-eeuws model. Op de scheepswerf in Hoorn werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitstekende kwaliteit
Eerder zijn er al dijkpalen die in Hoorn uit de grond zijn gehaald in verband met de aanleg van de oeverdijk naar de stichting gegaan. Clean2Anywhere is heel blij met de palen, die ondanks hun hoge leeftijd nog van uitstekende kwaliteit zijn. Ze worden gebruikt als decoratie in de scheepswerf en voor een scheepshelling. De Alliantie is op zijn beurt blij dat de palen een nieuw leven krijgen en dat het een regionaal project met een maatschappelijke functie op deze manier kan ondersteunen.

Zuiden van Noorwegen
Het grenen dijkpalen uit Etersheim zijn afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. De zeventiende-eeuwse bomen waarvan de palen zijn gemaakt, zijn gekapt tussen 1738 en 1744. Dat blijkt uit onderzoek dat Archeologie West-Friesland in Etersheim in opdracht van de Alliantie heeft uitgevoerd. Een deel van de dijkpalen is aangetast door de tropische paalworm, die zich in de achttiende eeuw een weg door de houten palen van de Noord-Hollandse dijkversterking aan het eten waren. Hierdoor moest de manier van dijkversterken gaan veranderen. Zo werd vanaf deze tijd de dijk van een buitentalud met steenglooiing voorzien. De link met de palen uit Hoorn is dat zij onderdeel uitmaken van dezelfde dijkversterkingfase.

Meer informatie
Meer informatie over Clean2Anywhere vind je op de website www.clean2a.nl