Nieuw onderzoek Dijkenpanel - doet u mee?

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Nieuw onderzoek Dijkenpanel - doet u mee?

Nieuw onderzoek Dijkenpanel - doet u mee?

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Vorig jaar hebben ruim 1500 bewoners en ondernemers uit de regio meegedaan aan het Dijkenpanel van de Alliantie. Het onderzoek heeft ons veel inzicht en leerpunten gegeven. Zo kwam naar voren dat ondernemers zich zorgen maken over de bereikbaarheid van hun bedrijf tijdens de uitvoering van de dijkversterking. Deze week is een volgend onderzoek gestart waarin we bewoners en ondernemers vragen actief met ons na te denken over hoe we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Per dijkvak zoeken we vier tot zes mensen voor een 'Bouw-klankbordgroep'. Ook stellen we vragen over het binnenkort te openen EXPO-bezoekerscentrum in het projectkantoor in Katwoude waarin we u graag persoonlijk ontmoeten en informeren over het hoe en waarom van de dijkversterking. 

Deelnemen?

Heeft u geen oproep ontvangen voor het onderzoek en wilt u graag deelnemen? Dat kan via deze link. U krijgt dan een of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt maximaal tien minuten. Met uw deelname helpt u ons bij het verbeteren van ons werk. Meer informatie over het Dijkenpanel vindt u bij de meest gestelde vragen. Alvast hartelijk dank voor het meedoen!