Nieuw archeologisch onderzoek bij Etersheim

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Nieuw archeologisch onderzoek bij Etersheim

Nieuw archeologisch onderzoek bij Etersheim

RSS

Op maandag 29 juni start de Alliantie Markermeerdijken met nieuw archeologisch onderzoek in het water bij Etersheim. Voordat we starten met de daadwerkelijke versterking van de Markermeerdijken ten zuiden van Etersheim (gemeente Edam-Volendam), doen we archeologisch onderzoek om eventuele bodemvondsten veilig te stellen.

Eerder onderzoek

De afgelopen jaren is reeds uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan in Etersheim, op het voorland en in het water. Deze onderzoeken wezen uit dat het dorp ooit een agrarische nederzetting op het veen is geweest, met een kerk en een kerkhof. De belangrijkste bewijzen hiervoor zijn de bekende twaalfde-eeuwse sarcofaag van Etersheim (pronkstuk van het provinciaal depot in Castricum!) en talrijke losse bouwfragmenten die door de jaren heen zijn verzameld.

Gecombineerde onderzoeksmethoden

Het onderzoek op het voorland is inmiddels afgerond, nu wil de Alliantie meer te weten komen over wat zich onder water in de grond bevindt. Tijdens dit onderzoek doen we een combinatie van grondboringen, het nemen van bodemmonsters en duikinspecties.

Verloren

Met dit onderzoek proberen we te achterhalen hoe Etersheim verloren is gegaan in de Zuiderzee. Was dit door een overstroming waarbij het dorpje in een keer van de kaart is  geveegd, of ging de nederzetting geleidelijk ten onder? Het mooiste resultaat zou zijn als we naar aanleiding van dit archeologisch onderzoek een overzichtskaart van het historische, buitendijkse Etersheim kunnen maken met daarin de plaatsen van de kerk, het kerkhof, de boerderijen en de verkavelingen.

Ponton

De duikploeg werkt vanaf een ponton met een kraan, een boorinstallatie en een zeef. Het gaat om een innovatieve aanpak, waarbij aan boord alle veldgegevens dagelijks worden verwerkt zodat een digitaal overzicht ontstaat van het onderwaterlandschap. Naar verwachting duurt het onderzoek vier weken.