Meer tijd voor kwalitatief hoogwaardige afronding

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Meer tijd voor kwalitatief hoogwaardige afronding

Meer tijd voor kwalitatief hoogwaardige afronding

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Maandag 20 februari jl. spraken de bestuurders van het Ministerie van I&M, de provincie Noord-Holland en HHNK af om vier maanden extra de tijd te nemen om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige afronding van het plan- en participatieproces.

Sinds de start van het opstellen van plannen voor de versterking van de Markermeerdijken zijn bewoners en belanghebbenden betrokken. De afgelopen periode heeft de Alliantie Markermeerdijken geïnvesteerd in intensief overleg met hen om bij alle zestien locaties gezamenlijk tot een gedragen versterkingsoplossing te komen. Betrokken bestuurders zijn het eens dat er al veel werk verzet is om te komen tot een oplossing die recht doet aan de waterveiligheidsopgave, het unieke karakter van de Markermeerdijk en de belangen van de bewoners.  

Het meeste werk moet nog worden verzet in Uitdam en Durgerdam. Voor Uitdam Dorp worden de komende periode twee mogelijke versterkingsvarianten in overleg met de bewoners en belanghebbenden verder uitgewerkt: een constructieve oplossing en een oplossing in grond. Afgesproken is ook dat conform de code Maatschappelijke Participatie door het hoogheemraadschap een 'wijze man' wordt gevraagd hierover een uiteindelijk oordeel te vormen. Hiervoor is de Deltacommissaris benaderd.  

Voor Durgerdam betekent dit dat mogelijke versterkingsoplossingen die eerder met bewoners en belanghebbenden zijn besproken, verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de diverse opties in een intensief overleg met de omgeving.  

1 juli 2017 is de richtdatum om een besluit te nemen voor Durgerdam en Uitdam. Dit betekent dat de plannen voor de dijkversterking niet voor, maar na de zomer van 2017 ter inzage zullen gaan. 

Kortom, de komende tijd zal veel energie worden gestoken in de kwalitatief hoogwaardige afronding van het plan- en participatieproces, waarmee de Alliantie Markermeerdijken het opstellen van een Ontwerp Projectplan Waterwet zal voltooien.