Meer bezoekers EXPO Dijk in Uitvoering

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Meer bezoekers EXPO Dijk in Uitvoering

Meer bezoekers EXPO Dijk in Uitvoering

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

De EXPO Dijk in Uitvoering trekt steeds meer bezoekers. Na de eerste helft van 2019 staat de teller op 1050 bezoekers, aanzienlijk meer dan de 606 in de tweede helft van 2018. Van de 1050 bezoekers kwamen er 876 in groepsverband, 134 individueel en 40 na een presentatie in het projectkantoor.

De eerste uitkomsten van de ‘enquête-zuil’ in de Expo zijn ook bekend. De EXPO krijgt van de bezoekers het rapportcijfer 9. Uit de enquête blijkt verder dat de Virtual Reality-ballonvaart het best gewaardeerd wordt. In de EXPO kun je een virtuele ballonvaart maken over de 33 kilometer te versterken dijken van Hoorn tot Amsterdam. 

Luchtballon

Ruim de helft, 65 procent, vindt de luchtballon het leukst. Het interactieve scherm met kaartmateriaal en het ‘overstroom ik-scherm’, waar je kunt kijken hoe hoog het water komt bij een overstroming, halen beiden een score van 22 procent.

Driekwart van de bezoekers vindt dat alles in de EXPO makkelijk te bedienen is. Een bezoeker ziet een kopje koffie voor de bezoekers als een welkome aanvulling.

Openingstijden

De EXPO over de dijkversterking is gehuisvest in ons projectkantoor aan de Hoogedijk 1D in Katwoude. De EXPO is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen een afspraak maken door een e-mail te sturen naar Expo@markermeerdijken.nl.