Loswal bij Uitdammerdijk afgegleden

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Loswal bij Uitdammerdijk afgegleden

Loswal bij Uitdammerdijk afgegleden

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Tijdens de aanleg van loswal 10 in module 15 (Uitdammerdijk) is in mei een deel van het zandlichaam zijwaarts afgegleden in het Markermeer en onder water gezakt. Even verderop is grond omhoog gekomen. De situatie is voor de dijk, omgeving en het personeel altijd veilig geweest.

Echter, we nemen geen enkel risico met veiligheid, dus hebben we alle werkzaamheden aan de loswallen gestopt.

Afschuiven is een fenomeen dat bekend is bij ophogingen van grond/zand. In het ontwerp hebben wij hier rekening mee gehouden. Maatregelen die we nemen om dit tegen te gaan zijn het aanbrengen van zinkstukken en geotextielen. Toch heeft er een afschuiving plaatsgevonden. Op dit moment doen we onderzoek naar de oorzaak.