Keuze versterking Durgerdam

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Keuze versterking Durgerdam

Keuze versterking Durgerdam

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

De Alliantie heeft een keuze voor de versterking bij Durgerdam gemaakt: buitenwaartse versterking bij Oosteind polder IJdoorn, een havendam bij de haven Oosteind en een strekdam bij Westeind.

Na een verdienpingsslag van een aantal maanden met bewoners en belanghebbenden is de Alliantie na zorgvuldige afweging gekomen tot een keuze voor een versterking in drie delen.

Op woensdag 7 december heeft de Alliantie de voorgenomen keuze voor de principe oplossing van de versterking bij Durgerdam gedeeld met de Dorpsraad van Durgerdam. De Alliantie heeft gekozen voor de volgende oplossingen:

  • Oosteind polder IJdoorn: buitenwaartse versterking
  • Haven Oosteind: havendam
  • Westeind: strekdam.

De gekozen principe oplossing bestaat uit een grof ontwerp. Dit betekent dat het ontwerp nog niet tot in detail is uitgewerkt. In het Ontwerp Projectplan Waterwet wordt een brede ruimtereservering opgenomen waarbinnen het ontwerp wordt ingepast. In de afbeelding hieronder is een schets van deze ruimtereservering openomen:

Meedenken exacte locatie en inrichting
In het eerste kwartaal van 2017 werkt de Alliantie in overleg met belanghebbenden aan het verfijnen van het ontwerp. In deze periode vraagt de Alliantie belanghebbenden om mee te denken over onder andere de exacte locatie van de dijk, de bekleding (een grijze dijk met stenen of een groene dijk met begroeiing) en de exacte afmetingen (een hogere, smalle dijk of een lagere bredere dijk). In figuur 2 en 3 hieronder is een voorbeeld weergegeven van verschillen in bekleding van de dijk.

Omgevingsbijeenkomst januari
In januari 2017 organiseren we een omgevingsbijeenkomst. Medewerkers van de Alliantie zijn aanwezig om een toelichting te geven op de keuze voor de principe oplossing en het ontwerp. Er is uiteraard gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met de datum en locatie. Zodra dit bekend is, publiceren we dat ook op de website.

Lees meer op de pagina locatie Durgerdam