Item NH Nieuws over aanleg oeverdijk

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Item NH Nieuws over aanleg oeverdijk

Item NH Nieuws over aanleg oeverdijk

RSS

De regionale omroep NH Nieuws bracht onlangs een bezoek aan de oeverdijk in Hoorn. Omgevingsmanager Fiona Segers vertelde over de voortgang van de werkzaamheden en ecoloog John van den Belt legde uit hoe de oeverdijk broedvrij wordt gehouden. Het item kun je hier zien.