Inloopbijeenkomsten goed bezocht

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Inloopbijeenkomsten goed bezocht

Inloopbijeenkomsten goed bezocht

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Op 30 oktober en 15 en 29 november 2017 vonden inloopbijeenkomsten plaats over wat er komt kijken bij de dijkversterking. In totaal kwamen er circa 200 belangstellenden: bewoners langs de hele dijk waren vertegenwoordigd.

Verkeersroutes, vaargeulen en risico's

Naast informatie over de dijkontwerpen was er informatie over verschillende aspecten van de uitvoering, zoals verkeersroutes, vaargeulen, depots, voorbelasting, risico's van bouwen op slappe grond, natuur tijdens de uitvoering en archeologie. Ook werd de inspraakprocedure belicht. Bewoners die hun contactgegevens hebben achtergelaten, krijgen persoonlijk bericht wat er met hun opmerking wordt gedaan. 

Wensen voor veilige  fiets- en wandelpaden

Na afloop vulde circa 60% van de bezoekers een korte enquête in. De grote meerderheid gaf aan dat hun vragen naar tevredenheid waren beantwoord. Ook gaf een aantal bezoekers ons nog wensen mee voor veilige fiets- en wandelpaden, locaties die al dan niet geschikt zijn voor de tijdelijke opslag van materialen en aanrijroutes voor bouwverkeer. Alle suggesties zijn genoteerd en worden besproken in het Alliantieteam.