Informatiemarkten 8 en 14 februari

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Informatiemarkten 8 en 14 februari

Informatiemarkten 8 en 14 februari

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Op woensdag 8 en dinsdag 14 februari organiseert de Alliantie informatiemarkten over de dijkversterking. Bewoners en belangstellenden kunnen dan bij verschillende informatiepunten in gesprek met medewerkers van de Alliantie over verschillende onderwerpen rond de dijkversterking.

Nieuw is dat nu duidelijkheid is over de doorlopende recreatieverbindingen tussen Hoorn en Amsterdam. Eerder gepresenteerde principeoplossingen voor de dijkversterking zijn niet gewijzigd, voor een aantal locaties zijn de ontwerpen wel meer uitgewerkt. In de tabel onderaan op deze pagina zijn per module eventuele wijzigingen aangegeven.

Informatiepunten
Er staan informatiepunten met medewerkers voor verschillende onderwerpen:

  • Tekeningen van het dijkontwerp per module;
  • Tekeningen van de doorgaande fiets-wandelverbinding Hoorn-Amsterdam;
  • Uitvoering van de dijkversterking;
  • Innovaties;
  • Archeologie;
  • Proces van besluitvorming en planning.

Praktische informatie
Er vinden twee informatiemarkten plaats, één voor de modules van Hoorn tot en met Edam en één voor de modules Volendam tot aan Amsterdam. Bewoners hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen voor de avond waarop hun specifieke module wordt behandeld. Belangstellenden kunnen op een van de avonden tussen 19.00 en 21.00 uur de verschillende informatiepunten op de markt bezoeken. Er is geen plenaire presentatie. Medewerkers van de Alliantie en Provincie Noord-Holland zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en in gesprek te gaan met bezoekers. Locaties en tijden:

Woensdag 8 februari: Hoorn - Edam
Locatie: La Mère Anne, Dorpsweg 110 in Oudendijk
Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Dinsdag 14 februari: Volendam – Amsterdam
Locatie: Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1, Monnickendam
Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Voor de modules Uitdam en Durgerdam zijn geen ontwerpen beschikbaar tijdens de informatiemarkt. Het dijkontwerp is voor deze modules nog niet definitief. Na nadere bestuurlijke afstemming vinden aparte bijeenkomsten plaats voor bewoners van Uitdam Dorp en Durgerdam.

Eventuele aangepaste tekeningen worden na de informatiemarkten ook op de website gepubliceerd.

Overzicht wijzigingen per module ten opzichte van eerdere bijeenkomsten in 2016

Module 1: Hoorn Binnenstad

Geen wijzigingen. Gemeente Hoorn heeft voor deze module in december 2016 een bijeenkomst georganiseerd. De wensen voor de inrichting die daar benoemd zijn maken onderdeel van de volgende fase.

Module 2: Strand Hoorn

Geen wijzigingen in dijkontwerp, fiets-wandelverbinding is in het ontwerp toegevoegd.

Module 3: Grote Waal en De Hulk

Geen wijzigingen in dijkontwerp, fiets-wandelverbinding is in het ontwerp toegevoegd.

Module 4: De Kogen

Geen wijzigingen.

Module 5: Etersheimerbraak

Geen wijzigingen.

Module 6: Heintjesbraak en Warder

Geen wijzigingen, fiets-wandelverbinding is in het ontwerp toegevoegd.

Module 7: Polder Zeevang

Geen wijzigingen in dijkontwerp; nieuwe locatie weg, fiets-wandelverbinding en voorlanden in het ontwerp toegevoegd.

Module 8: Haven Edam

Geen wijzigingen.

Module 9: Broeckgouw Edam/Volendam

Geen wijzigingen, fiets-wandelverbinding is in het ontwerp toegevoegd.

Module 10:Noordeinde Volendam

Overgang van de dijk is gewijzigd, de overgang ligt nu bij dijkpaal 24.

Module 11: Pieterman

Geen wijzigingen.

Module 12: Katwoude

Binnenwaarts bij de Jan Hagelhoek is de fiets-wandelverbinding in het ontwerp toegevoegd.

Module 13: De Nes en Opperwoud

Aangepast, slanker dijkontwerp ter hoogte van Europarcs, fiets-wandelverbinding is in het ontwerp toegevoegd.

Module 14: Uitdam dorp

Geen ontwerp beschikbaar tijdens informatiemarkt;

Dijkontwerp nog niet definitief, aparte bijeenkomst voor bewoners Uitdam volgt na nadere bestuurlijke afstemming.

Module 15: Uitdammerdijk

Geen wijzigingen in dijkontwerp, fiets-wandelverbinding is in het ontwerp toegevoegd.

Module 16: Durgerdam

Geen ontwerp beschikbaar tijdens informatiemarkt;

Dijkontwerp nog niet definitief, aparte bijeenkomst voor bewoners Durgerdam volgt na nadere bestuurlijke afstemming.