Informatiemarkt Polder Zeevang 25-02

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Informatiemarkt Polder Zeevang 25-02

Informatiemarkt Polder Zeevang 25-02

RSS

Dinsdagavond 25 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur houdt de Alliantie Markermeerdijken een informatiemarkt over de dijkversterking in module 7, Polder Zeevang. Module 7 is 5 kilometer lang en loopt van het dorpje Warder tot aan Fort Edam.

Doel informatiemarkt
Tijdens deze avond in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude worden de bewoners geïnformeerd over de dijkontwerpen in module 7, wat er wanneer gaat gebeuren en wat dit voor de omgeving betekent. Daarnaast is provincie Noord-Holland aanwezig om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van drie dijkplaatsen in Zeevang. Dijkplaatsen zijn bijzondere plekken op, aan en langs de dijk.

Huidige stand van zaken
De dijkversterkingsoplossingen zijn per module vastgelegd in het Projectplan Waterwet dat eind 2018 is goedgekeurd en ter inzage is gelegd door de Provincie Noord-Holland. De oplossingen voor module 7 - buitenwaartse asverschuiving dan wel buitenwaartse versterking - zijn de afgelopen maanden door de Alliantie Markermeerdijken verder uitgewerkt tot een ontwerp. Inmiddels zijn er (omkeerbare) voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking begonnen, zoals het realiseren van vaargeulen en loswallen. De Alliantie is nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State in het kader van de bodemprocedure.