Informatiebijeenkomsten modules 2/3 en 15

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Informatiebijeenkomsten modules 2/3 en 15

Informatiebijeenkomsten modules 2/3 en 15

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

De Alliantie start medio september met de aanleg van de oeverdijk in de modules 2 (Strand Hoorn) en 3 (Grote Waal en De Hulk). In het najaar gaan we aan het werk in module 15 (Uitdammerdijk). Begin september houden we informatiebijeenkomsten over deze werkzaamheden.

Op maandag 2 september zijn bewoners van de module 2, Strand Hoorn, en module 3, Grote Waal en De Hulk uitgenodigd voor een inloopavond over de start van de aanleg van de oeverdijk. Medewerkers van de Alliantie informeren bezoekers over welke werkzaamheden er bij de aanleg van de oeverdijk komen kijken en wat het werk voor de omgeving betekent. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in Ootje Konkel in Scharwoude (IJsselmeerdijk 16-A).

Start werk Uitdammerdijk

Op dinsdag 3 september is er een informatiebijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden van module 15, Uitdammerdijk. Onderwerpen van de avond zijn het definitieve ontwerp van de dijkversterking en de werkzaamheden die in het najaar starten. De informatieavond is van 19.30 tot 21.00 uur in de kantine van Watersportvereniging de Doordrijvers (Uitdammerdijk 14). Bewoners hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.