Informatieavonden over dijkbekleding

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Informatieavonden over dijkbekleding

Informatieavonden over dijkbekleding

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

De Alliantie houdt in juni en september informatieavonden over dijkbekleding. Hoe de dijk er na de dijkversterking uit komt te zien, wordt medebepaald door de bekleding. Een deel van de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt op een andere plek langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden. Er zijn hierin nog diverse keuzes te maken en daar betrekken wij de omgeving graag bij. 

Bijeenkomsten
We organiseren verschillende bijeenkomsten over dit onderwerp:

De centrale informatieavond was op dinsdag 25 juni in het Van der Valk Hotel in Volendam. Op deze avond is onder meer toegelicht waar dijkbekleding aan moet voldoen en welke typen (nieuwe) dijkbekleding er zijn. Een terugblik op deze centrale informatiebijeenkomst staat in de digitale nieuwsbrief van juli

In september organiseren we vervolgbijeenkomsten per deelgebied. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op de mogelijke keuzes voor nieuwe steenbekleding en welke mogelijkheden er specifiek in dat deelgebied zijn voor het gebruik van historische steenbekleding. Data voor deze bijeenkomsten:

  • Deelgebied Noord (Hoorn-Schardam) op 12 september, 19.00-21.00 uur
  • Deelgebied Midden (Etersheim-Volendam) op 16 september, 19.00-21.00 uur
  • Deelgebied Zuid (Pieterman-Durgerdam) op 10 september, 19.00-21.00 uur

De bijeenkomsten per deelgebied organiseren we op ons projectkantoor in Katwoude aan de Hoogedijk 1D. In de genoemde tijdsblokken kunt u langskomen wanneer het u uitkomt.

Aanmelden bijeenkomst
U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden door uiterlijk 6 september een e-mail te sturen naar contact@markermeerdijken.nl o.v.v. ‘dijkbekleding’, met vermelding van uw naam, adres en het deelgebied waarin u woont. Als u niet bij de avond voor uw deelgebied aanwezig kunt zijn, bent u uiteraard bij een van de andere avonden welkom. Houd u er dan rekening mee dat de ‘gele zones’ van een ander deelgebied centraal staan.