Informatieavonden over dijkbekleding

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Informatieavonden over dijkbekleding

Informatieavonden over dijkbekleding

RSS

De Alliantie houdt in juni en september informatieavonden over dijkbekleding. Hoe de dijk er na de dijkversterking uit komt te zien, wordt medebepaald door de bekleding. Een deel van de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt op een andere plek langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden. Er zijn hierin nog diverse keuzes te maken en daar betrekken wij de omgeving graag bij. 

De eerste centrale informatieavond was op dinsdag 25 juni in het Van der Valk Hotel in Volendam. Op deze avond werd onder meer toegelicht waar dijkbekleding aan moet voldoen en welke typen (nieuwe) dijkbekleding er zijn. 

Na de centrale informatieavond volgen informatieavonden per deelgebied. Deze zijn in september. Omwonenden ontvangen in augustus per post een uitnodiging met daarin de exacte datum. De informatieavonden per deelgebied zijn tussen 19.00 en 21.00 uur in ons projectkantoor in Katwoude. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen omwonenden hun voorkeur uitspreken voor de wijze van hergebruik van historische steenbekleding op verschillende van de dijk en het type nieuwe steenbekleding dat kan worden toegepast.