Hotels voor visdieven geopend in Markermeer

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Hotels voor visdieven geopend in Markermeer

Hotels voor visdieven geopend in Markermeer

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Hoe ga je tijdens een grote dijkversterking om met de natuur? Soms is het een uitdaging om voor bijvoorbeeld broedende vogels langs de oevers een oplossing te vinden.

Hoe ga je tijdens een grote dijkversterking om met de natuur? Soms is het een uitdaging om voor bijvoorbeeld broedende vogels langs de oevers een oplossing te vinden. In 2014 is een proef uitgevoerd met pontons om kolonies visdieven in het Markermeer ruimte te geven om tijdens het broedseizoen te broeden. Dit jaar vervolgen we de proef: de drijvende hotels speciaal voor visdieven zijn gearriveerd en ´geopend´ in het Markermeer.

Gedurende het eerdere onderzoek hebben veel visdieven gebruik gemaakt van de broedpontons. Visdiefjes die normaal gesproken op kaal grasland nestelen, bleken ook op het speciaal ingericht drijvend ponton te nestelen. Om succesvol te kunnen zijn in het bieden van een alternatieve broedplaats voor de visdieven, is continuïteit belangrijk. Daarom vervolgen we de proef ook dit jaar. De pontons liggen ter hoogte van de Hoornse Hop tussen Hoorn en Scharwoude, zo een tweehonderd meter voor de kust. Met een verrekijker zijn de ontwikkelingen dus goed te zien. De proef loopt van half april tot en met augustus. In die periode monitoren we met een webcam of de kuikens goed opgroeien.

De pontons liggen buiten de vaargeul en zijn uitgerust met een radarbaken en een klein lichtje voor de watersport.

Bekijk ook dit filmpje van de eerdere proef met de pontons voor de visdiefjes. In het filmpje is ook te zien hoe de kuikens weer teruggeplaatst worden op de pontons nadat ze geringd zijn.