Hoe hoog komt het water in jouw buurt?

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Hoe hoog komt het water in jouw buurt?

Hoe hoog komt het water in jouw buurt?

RSS

We leven in Nederland achter een van de veiligste dijkenstelsels ter wereld. We werken hard om dat zo te houden. Als het misgaat, zijn de gevolgen extreem groot.

Het hoogheemraadschap heeft een website ingericht met informatie en tips om je voor te bereiden op een overstroming. Op de site staan filmpjes die de gevolgen van een overstroming in beeld brengen. Ze zijn gemaakt met 3Di software, op basis van nauwkeurige geografische data. Twee filmpjes gaan over locaties langs de Markermeerdijken, namelijk Uitdam en Katwoude.