Handen uit de mouwen voor de ringslang

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Handen uit de mouwen voor de ringslang

Handen uit de mouwen voor de ringslang

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Paardenmest, houtsnippers, takken en water; dat is het recept voor een broeihoop voor ringslangen. Een broeihoop is een plek waar het lekker warm wordt en waar ringslangen graag hun eieren in leggen. Door de warmte ontwikkelen de eieren zich verder, waarna de jongen in het najaar uit het ei en uit de broeihopen kruipen.

Op zaterdag 20 april staken medewerkers van de Alliantie Markermeerdijken, de gemeente Amsterdam, Ringlangen Werkgroep Waterland-Oost, Ravon en vrijwilligers de handen uit de mouwen voor de ringslangen langs de Markermeerdijken. Op diverse plekken langs de dijk tussen Hoorn en Amsterdam werden broeihopen aangelegd. Het was een geslaagde middag met heerlijk weer, gezellige en gepassioneerde mensen (jong en oud).

Er leven diverse beschermde diersoorten op de dijk tussen Hoorn en Amsterdam, waaronder tussen de 80 en 100 ringslangen. In de winterperiode verblijven ringslangen in de breukstenen onder de steenbekleding op de buitenzijde van de dijk. Zodra het wat warmer wordt, gaan de koudbloedige dieren ‘naar buiten’. Ze hebben warmte nodig om actief te kunnen worden. De vrouwtjes zoeken dan binnendijks broeihopen op om hun eieren in af te zetten.

Tijdens de dijkversterking zorgen de ecologen van de Alliantie Markermeerdijken niet alleen voor alternatieve winterverblijfplaatsen, ook worden op diverse plekken langs de dijk extra grote broeihopen aangelegd. Na de dijkversterking keren de winterverblijfplaatsen op de nieuwe dijk terug.