Geslaagde informatieavond over start aanleg oeverdijk

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Geslaagde informatieavond over start aanleg oeverdijk

Geslaagde informatieavond over start aanleg oeverdijk

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Ruim honderd belangstellenden bezochten maandag 2 september in Scharwoude de inloopavond over de aanleg van de oeverdijk. De Alliantie gebruikte de bijeenkomst in Ootje Konkel om omwonenden te informeren over de werkzaamheden, die begin oktober van start gaan. Tijdens deze avond gingen de eerste informatiefillms over de uitvoering 'in première'.

De filmpjes, waarin per module wordt uitgelegd waarom en hoe wij de dijk versterken, zijn gemaakt door OutSight Media uit Hoorn. Bezoekers reageerden enthousiast op de informatieve video's (zie hieronder).

Informatieve video projectbreed.
Informatieve video module 2
Informatieve video module 3

Zwemlocaties

Omwonenden konden op de informatieavond met hun vragen terecht bij onze uitvoerders en omgevingsmanagers. De meeste vragen gingen over hoe de Alliantie de oeverdijk gaat aanleggen en welk materieel wij daarbij gebruiken, of er tijdens de werkzaamheden gezwommen kan worden en hoe de Alliantie omgaat met verstuiving van zand. Dit persbericht en de kaartjes onder dit artikel maken duidelijk welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de recreatievoorzieningen. Een ander kaartje maakt duidelijk welke maatregelen wij nemen tegen stuifzand en andere hinder tijdens de uitvoering.

Diverse bezoekers gaven aan blij te zijn dat de aanleg van de oeverdijk eindelijk van start gaat. Ook het nieuwtje dat op de Galgenbocht een uitkijkpunt werd met enthousiasme ontvangen. De Alliantie kijkt terug op een geslaagde informatieavond.

Overlast beperkt

De werkzaamheden aan de oeverdijk gaan begin oktober van start. Vanaf half september wordt het benodigde materieel naar het Hoornse Hop gebracht. Ruim negentig procent van het benodigde materieel en materiaal wordt over het water aangevoerd. Hierdoor blijft de overlast voor de omgeving beperkt. Tot het afronden van de bodemprocedure en de uitspraak van de Raad van State voert de Alliantie alleen omkeerbare werkzaamheden uit.