Fiets- wandelpad op Uitdammerdijk afgesloten

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Fiets- wandelpad op Uitdammerdijk afgesloten

Fiets- wandelpad op Uitdammerdijk afgesloten

RSS

De voorbereidende werkzaamheden voor de versterking van de Uitdammerdijk zijn in volle gang. De Alliantie Markermeerdijken spuit in het Markermeer een buitendijkse werkstrook op met zand. Het zand voor de werkbaan komt begin mei boven de waterlijn uit, waarna deze met graafmachines en bulldozers verder wordt aangelegd. Om veilig te kunnen werken, gaat op woensdag 6 mei het fiets- en wandelpad op de dijk voor lange tijd dicht.

In oktober vorig jaar is de Alliantie Markermeerdijken gestart met de voorbereidingen op de versterking van module 15, de Uitdammerdijk, een zes kilometer lang traject tussen Uitdam en Durgerdam. De werkzaamheden zijn gestart met de aanleg van een buitendijkse werkstrook. Deze zandbaan vanaf de waterbodem opgebouwd door deze op te spuiten met zand. De zandbaan wordt gebruikt als tijdelijke weg waarover transport van materiaal plaatsvindt. Meer dan 90% van het materiaal voor de dijkversterking voeren we aan via het water: hiervoor zijn vaargeulen gebaggerd en loswallen aangelegd.

Afsluiting fiets- en wandelpad op de dijk
Waar gewerkt wordt, kunnen gevaren ontstaan. Zodra de buitendijkse werkbaan boven water komt, ontstaat er in de eerste instantie drijfzand. Later wordt er op de werkbaan met grote machines gewerkt wat gevaren met zich meebrengt. Om de veiligheid van het publiek en medewerkers van de Alliantie te garanderen, worden strandjes en het fiets- wandelpad op de dijk afgesloten. Dat gebeurt met een afrastering. Zo wordt voorkomen dat onbevoegden vanaf de dijk het werkterrein kunnen betreden. Het fiets- en wandelpad wordt afgesloten vanaf woensdag 6 mei.
Tijdens de afsluiting geldt een omleidingsroute voor fietsers en wandelaars. Het gaat om het complete traject tussen de dorpen Uitdam en Durgerdam.

Werk aan de dijk na de zomer
De versterking van de dijk zelf start na de zomer van dit jaar. Dan start ook het werk aan de binnenzijde van de dijk. Om de dijk te kunnen versterken én om veilig te kunnen weken, is vanaf dat moment de hele Uitdammerdijk afgesloten. De weg is dan alleen te gebruiken door bestemmingsverkeer van en naar de aangelegen woningen en percelen. Wandelaars en fietsers worden dan omgeleid via de Poppendammergouw. Autoverkeer wordt omgeleid via de N518 – Monnickendam en de N247 richting de A10, en vice versa.

De Uitdammerdijk wordt gecombineerd versterkt. De dijk wordt aan de binnen- en buitenzijde verstevigd met grond, en de dijk wordt hoger. Met de gecombineerde versterking behouden we zoveel mogelijk de huidige dijk en het karakteristieke kronkelende tracé. Ook gebruiken we zo min mogelijk ruimte van de recreatieterreinen en oude braken blijven bewaard.