Einde ontwerpfase in zicht

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Einde ontwerpfase in zicht

Einde ontwerpfase in zicht

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

De afgelopen maanden heeft de Alliantie volop ingezet op het ontwerpen van principe oplossingen voor alle zestien modules van de dijkversterking. Het einde van de ontwerpfase is in zicht.

Innovatief ontwerpen en samen verdiepen
Tijdens de ontwerpperiode hebben we de laatste kennis op het gebied van waterveiligheid een plek gegeven in de ontwerpen. 
Zoals Dijken op veen en de nieuwe normering. De versterkingsopgave van de dijk zoals die er lang uit 2006, is opnieuw bekeken en met deze nieuwste kennis geactualiseerd.

In september en oktober hebben we omgevingsbijeenkomsten georganiseerd waar we per stukje van de dijk (per module) de mogelijke oplossingen met de omgeving bespraken. Voor een aantal modules lag nog meer dan één mogelijke oplossing op tafel. Voor deze modules zijn verdiepingsslagen gemaakt. Hiervoor zijn ateliers georganiseerd om in kleinere groepen belanghebbenden de verdieping te maken. In de ateliers is gezamenlijk gekeken en bediscussieerd wat de verschillen zijn tussen de mogelijke oplossingen en de effecten van de ontwerpen op verschillende thema's zoals natuur, cultuurhistorie, wonen, werken en recreëren.  

Optimale oplossing bestaat niet
Elk stukje langs de dijk is uniek en heeft eigen unieke waarden. Zo is de gehele dijk cultuurhistorisch erfgoed, leven er beschermde diersoorten zoals de noordse woelmuis en de ringslang en is er sprake van UNESCO werelderfgoed. Verspreid langs de dijk vind je recreatiegebieden zoals campings, strandjes en havens die de Alliantie wil behouden. Bovendien hechten bewoners op en langs de dijk elk hun eigen persoonlijke waarde aan hun woon- en leefgebied: denk aan hoe zij de dijk gebruiken en het unieke uitzicht.

Een oplossing die het veiligheidsprobleem van de dijk oplost én die alle waarden van het gebied op dezelfde manier als nu behoudt, bestaat helaas niet. Een dijkversterking is nu eenmaal ingrijpend en heeft altijd invloed op de omgeving. Een zorgvuldige afweging van de oplossingsmogelijkheden en de impact op de waarden is dan ook bijzonder belangrijk. Met diverse partijen is voor elk stukje van de dijk vastgesteld wat de meest belangrijke waarden zijn van dat gebied en die intact moeten blijven. Dit doen we met bewoners en bijvoorbeeld experts op het gebied van natuur zoals natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de vogelbescherming. Ook lokale en regionale besturen zijn hierbij betrokken zoals gemeenten en provincie. Bij een groot deel van de dijk zijn alle waarden, wensen en belangen inmiddels zorgvuldig afgewogen voordat we tot een oplossing voor de dijkversterking zijn gekomen.

Vooruitblik tot eind 2016
Bij drie van de zestien modules zijn we nog in gesprek met de omgeving over de keuze voor een principe-oplossing. Dit geldt voor de modules Grote Waal&De Hulk, Uitdam Dorp en Durgerdam. De komende maand ronden we hiervoor de verdiepingsslag af en voor de kerst hopen we ook op deze plaatsen duidelijkheid te hebben over de principekeuze voor de versterkingsoplossing.

Bijeenkomsten begin 2017
In het begin van het nieuwe jaar organiseren we een aantal bijeenkomsten om de voorkeursoplossingen voor elk stukje van de dijk toe te lichten. Medewerkers van de Alliantie, waaronder ontwerpers en verschillende experts kunnen tijdens de bijeenkomst toelichting geven op het ontwerp en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Bewoners en belanghebbenden met vragen of een wens voor toelichting zijn van harte welkom om tijdens een van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Zodra de data en tijden van de bijeenkomsten bekend zijn, sturen we hiervoor een uitnodiging en maken we deze bekend op de website.