Eigenaren objecten op en aan de dijk gezocht

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Eigenaren objecten op en aan de dijk gezocht

Eigenaren objecten op en aan de dijk gezocht

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Heeft u een steiger, meerpaal, waslijn, dierenverblijf, of ander object op of langs de dijk? Neem dan contact met ons op.

We vragen personen met dergelijke particuliere eigendommen zich te melden bij de Alliantie Markermeerdijken.

Ter voorbereiding op de uitvoering van de versterking van de Markermeerdijken inventariseren medewerkers van de Alliantie alle objecten die op- en langs de dijk staan. In overleg met eigenaren van objecten en de betreffende gemeente maken we afspraken over het (tijdelijk) verwijderen hiervan om ruimte te maken voor de uitvoeringswerkzaamheden en terugplaatsing of vervanging nadat de dijkversterking is afgerond.

Melden voor 1 oktober 2017
We vragen eigenaren om zich voor 1 oktober 2017 te melden. Dat kan via het emailadres objecten@markermeerdijken.nl. We stellen het op prijs als u bij uw melding zo veel mogelijk informatie meestuurt. Denk hierbij aan een adres of het dichtstbijzijnde adres, het nummer van de dichtstbijzijnde dijkpaal, een foto, informatie over wanneer het object geplaatst is, of er sprake is van bijzonderheden en of er een vergunning is verleend en zo ja, door wie en of daar documentatie van is.

Objecten die voor 1 oktober bij ons bekend zijn, kunnen in overleg met de eigenaar worden meegenomen in het dijkontwerp en de uitvoeringsplannen.

Inventariseren en markeren objecten
De komende periode worden objecten waarvan de eigenaar bij ons niet bekend is, voorzien van een geplastificeerde brief. Ook hierop staat het verzoek aan de eigenaar om  zich bij de Alliantie te melden.