Eerste vondsten bij opgraving Etersheim

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Eerste vondsten bij opgraving Etersheim

Eerste vondsten bij opgraving Etersheim

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Bij de opgraving op het voorland bij Etersheim zijn de eerste archeologische vondsten blootgelegd. Het gaat onder andere om resten van een bierkruik, botten van runderen, een paal van een huis en een houten afwateringssysteem. Het archeologisch onderzoek moet meer inzicht bieden over het verzonken dorp Etersheim.

Verzwolgen

Vorig jaar vonden archeologen op het voorland ook al resten van het verdwenen deel van Etersheim. Het dorp lag in de middeleeuwen buitendijks, maar werd langzamerhand verzwolgen door de Zuiderzee. Bewoners van het dorp trokken door de eeuwen heen steeds meer landinwaarts. De oudste kaarten van Etersheim dateren van rond 1600, maar het dorp zelf bestond al rond het jaar 800. Het onderzoek moet meer duidelijk maken over de bewoning in de tussenliggende periode.

Voorbereiding

Het archeologisch onderzoek op het voorland wordt gedaan ter voorbereiding op de dijkversterking. Op dit deel van het traject vindt een buitenwaartse asverschuiving plaats, waarbij de huidige dijk uiteindelijk wordt afgegraven. De archeologen verwachten ook onder de huidige dijk resten van bewoning aan te treffen.  

Het huidige onderzoek duurt enkele weken. De archeologen van Archeologie West-Friesland graven gefaseerd acht sleuven met een breedte van ongeveer zes meter, een lengte van ongeveer twintig meter en een halve meter diep.