Eerste ringslang gesignaleerd op de dijk

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Eerste ringslang gesignaleerd op de dijk

Eerste ringslang gesignaleerd op de dijk

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.
Ringslang op de Markermeerdijk.

Tijdens de inspectie van de winterverblijfplaatsen van ringslangen op de Markermeerdijken is het eerste kronkelende exemplaar van dit jaar op de dijk gesignaleerd. ,,Dit is uitzonderlijk vroeg dit jaar, vorig jaar lieten ze zich pas half april zien'', zegt Heleen Broier, ecologe van de Alliantie Markermeerdijken. Zij trof de ringslang op 18 februari aan op de dijk bij Uitdam.

De Alliantie Markermeerdijken houdt tijdens de dijkversterking rekening met de bijzondere natuur op en rond de dijk. Onze ecologen doen voortdurend onderzoek in en om de dijk om de flora en fauna in kaart te brengen. Zo zijn wij als Alliantie op de hoogte van de laatste stand van zaken om zowel in de voorbereiding als tijdens de daadwerkelijke versterking, zorgvuldig en met respect naar de ecologie ons werk te kunnen doen. Het werk op bepaalde delen van de dijk mag pas starten, als onze ecologen het veilig hebben bevonden voor het dierenwelzijn.

Overwinterlocaties
Er leven diverse beschermde diersoorten op de dijk tussen Hoorn en Amsterdam, waaronder tussen de 80 en 100 ringslangen. De ecologen van de Alliantie zijn nu al bezig met de winterverblijfplaatsen van de ringslang in kaart te brengen, omdat zij tijdens de uitvoering voor alternatieve overwinterlocaties zorgen. Normaal gesproken komen de ringslangen rond medio maart uit hun winterslaap, maar dit jaar zijn de kronkelige dieren er vroeg bij!

Naar buiten
In de winterperiode verblijven ringslangen in de breukstenen onder de steenbekleding op de buitenzijde van de dijk. Ze hebben namelijk een hoge, droge en vorstvrije plek nodig om te kunnen overleven. Zodra het wat warmer wordt, gaan de koudbloedige dieren ‘naar buiten’. Ze hebben warmte nodig om actief te kunnen worden. De vrouwtjes zoeken dan binnendijks broeihopen op om hun eieren in af te zetten. Tijdens de dijkversterking zorgen de ecologen van de Alliantie Markermeerdijken niet alleen voor alternatieve winterverblijfplaatsen, ook worden op diverse plekken langs de dijk extra grote broeihopen aangelegd.  Na de dijkversterking keren de winterverblijfplaatsen op de nieuwe dijk terug.