Dijkweg Bedijkte Waal langer afgesloten

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Dijkweg Bedijkte Waal langer afgesloten

Dijkweg Bedijkte Waal langer afgesloten

RSS

In oktober 2020 is de Alliantie gestart met de versterkingswerkzaamheden bij Module 4 De Kogen, het dijktraject dat loopt van de Bedijkte Waal tot Schardam. Om het werk veilig uit te kunnen voeren, is in oktober ook de dijkweg tussen de Bedijkte Waal en de T-splitsing IJselmeerdijk Schardam – Laag-Schardammerweg afgesloten. Oorspronkelijk zou deze wegafsluiting circa 4 maanden duren. Deze planning is gewijzigd. De verwachting is dat de afsluiting nodig is tot aan de zomer.

Het werk voor de versterking lag tijdelijk stil door het winterweer in februari. Daarnaast is eind februari in De Weel (het binnenwater bij de Bedijkte Waal) veen opgedreven. Dit is een normaal verschijnsel in dit gebied. Het veen is opgedreven tijdens het aanbrengen van zand tegen de dijk. Om meer opdrijven van veen te voorkomen, onderzoeken we ter plaatse hoe we de manier van uitvoering kunnen aanpassen. Zodra dit duidelijk is, wordt de planning van het verdere werk en de wegafsluiting ook duidelijk. De kans is groot dat de wegafsluiting nog tot de zomer zal aanhouden.

Voor het vervolg van de werkzaamheden in een later stadium, is opnieuw een tijdelijke wegafsluiting nodig. Dat is naar verwachting eind 2021. Zodra meer duidelijk is over de planning van de werkzaamheden en de periode en duur van de wegafsluiting, vermelden we dit op de website en informeren we mensen via de lokale media. Direct omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd.

Kijk hier voor de omleidingsroute.