Dijkbewoners ontvangen gegevens meetboutjes

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Dijkbewoners ontvangen gegevens meetboutjes

Dijkbewoners ontvangen gegevens meetboutjes

RSS

Deze week ontvangen eigenaren van een pand met meetboutjes, een inlogcode om de meetgegevens online in te zien.

Een dijkversterking is ingrijpend en kan effect hebben op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld op de natuur, archeologie, en ook op bebouwing op en langs de dijk. Voordat het werk aan de dijk start, hebben we de huidige situatie zorgvuldig in kaart gebracht. Eén van de dingen die we daarvoor hebben gedaan, is het monitoren van huizen en panden op en langs de dijk. Hiervoor zijn begin 2015 op de meeste panden langs de dijk meetbouten aangebracht. Twee keer per jaar worden de boutjes ingemeten, in het voorjaar en in het najaar. Zo houdt de Alliantie de natuurlijke beweging van de panden in de gaten. Elke woning 'beweegt' van nature gedurende het jaar. Van minimale verschillen merk je als bewoner meestal weinig. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de seizoenen en bijvoorbeeld het waterpeil in het Markermeer. 

Resultaten van de metingen 
Voordat het werk aan de dijk start, delen we de gegevens van de metingen met de eigenaren van de panden. Ook bieden we een bouwkundige vooropname aan voor elk pand binnen een straal van vijftig meter van het werk. De gegevens van deze onderzoeken samen, geven een goed beeld van de situatie voorafgaand aan de uitvoering van de dijkversterking (de 'nulsituatie'). Ook kan de Alliantie hiermee tijdens de uitvoering goed waarnemen of er verschillen zijn die door de werkzaamheden veroorzaakt worden. Tot aan de start van de uitvoering tijd zijn er nog geen invloeden van de werkzaamheden geweest en geven de gemeten hoogteverschillen tijdens de onderzoeksperiode een beeld van de autonome bewegingen van panden langs de dijk. 

Meetresultaten inzien 
In maart 2020 zijn de resultaten van de hoogtemetingen verwerkt en online in te zien. Eigenaren van panden met meetbouten ontvangen een brief met daarin een persoonlijke inlogcode die toegang geeft tot een beveiligde webomgeving waar zij de onderzoeksresultaten van hun pand kunnen raadplegen.  

Meer informatie of vragen? 
Voor meer informatie over de onderzoeken en meetboutjes, kijk bij de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Heeft u meetboutjes op uw pand maar geen brief ontvangen met inloggegevens? Neemt u dan contact met ons op.  Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. Direct naar de contactpagina.