Dialoog over oplossingen Zeevang, Uitdammerdijk en Durgerdam

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Dialoog over oplossingen Zeevang, Uitdammerdijk en Durgerdam

Dialoog over oplossingen Zeevang, Uitdammerdijk en Durgerdam

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Voor belanghebbenden bij de dijkversterking in Zeevang, Uitdammerdijk (ten zuiden van Uitdam) en Durgerdam organiseert de alliantie de komende maanden inloopbijeenkomsten als vervolg op omgevingsbijeenkomsten op 5 en 11 juli jl.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunt u reageren op de oplossingsvoorstellen. Er zijn kaarten, dwarsdoorsnedes en visualisaties beschikbaar om een goede indruk van de oplossingen te krijgen.  Voor zowel Durgerdam, de Uitdammerdijk als Warder kunt u op alle inloopbijeenkomsten terecht.

Iedereen kan tot 21 september a.s. reageren via contact@markermeerdijken.nl. Daarna maakt de Alliantie een definitieve keuze.

Inloopbijeenkomsten

datum

tijdstip

locatie

19 juli

16.00 – 18.00 uur

Kerkje Durgerdam

Durgerdammerdijk 76, Durgerdam

20 juli

16.00 – 18.00 uur

De Oude School

Warder 128A, Warder

2 augustus

16.00 – 17.30 uur

Watersportvereniging De Doordrijvers, Uitdammerdijk 14, Durgerdam

2 augustus

19.00 – 21.00 uur

De Oude School

Warder 128A, Warder

6 september

16.00 – 18.00 uur

De Oude School

Warder 128A, Warder

7 september

18.00 – 21.00 uur

Kerkje Durgerdam

Durgerdammerdijk 76, Durgerdam

Plenaire bijeenkomsten

We streven er naar om in de week van 12 – 16 september voor de locaties Zeevang, Uitdammerdijk en Durgerdam omgevingsbijeenkomsten te organiseren om de voorgenomen keuze te presenteren. Reacties tijdens deze bijeenkomsten op de voorgenomen keuze worden meegenomen bij de definitieve keuze. Tot 21 september a.s. kunt u ook via contact@markermeerdijken.nl vragen, tips en adviezen aan ons doorgeven.

Voor andere locaties langs de dijk organiseren we vanaf september speciale bijeenkomsten. Hou de website in de gaten voor actuele data.