Deltacommissaris adviseert maatwerkoplossing Uitdam

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Deltacommissaris adviseert maatwerkoplossing Uitdam

Deltacommissaris adviseert maatwerkoplossing Uitdam

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Op 27 juni vond de laatste slotbijeenkomst van deltacommissaris Wim Kuijken met bewoners, experts, HHNK en de Alliantie plaats over de wijze van dijkversterking in Uitdam.

De deltacommissaris heeft het proces begeleid om de verschillende oplossingen voor de dijkversterking in Uitdam gelijkwaardig uit te werken. Het gaat om mogelijke oplossingen in grond en/of met constructies in de dijk. Tijdens de slotbijeenkomst heeft de deltacommissaris een onafhankelijk en richtinggevend advies toegelicht aan alle betrokkenen over de wijze van dijkversterking in Uitdam.

Maatwerkoplossing

De Markermeerdijk bij Uitdam zou een golfbrekende berm aan de buitenzijde en een constructieve versterking aan de binnenzijde van de dijk moeten krijgen. Dat is het advies van deltacommissaris Wim Kuijken aan de bestuurders die betrokken zijn bij deze opgave. Maatwerk bij de dijkversterking kan ervoor zorgen dat de dijk maximale bescherming biedt, met minimale impact op het unieke karakter van Uitdam. 

Met dit advies sluit de deltacommissaris zijn rol als onafhankelijke ‘wijze man’ in Uitdam af. Het is nu aan de betrokken partijen om het advies verder uit te werken in het vervolgtraject. Het richtinggevende advies  is tot stand gekomen tijdens een intensief werkproces met een afvaardiging van bewoners, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Alliantie Markermeerdijken, de provincie Noord-Holland, gemeente Waterland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In vier maanden tijd zijn alle onderzoeken en afspraken van de afgelopen 10 jaar bij elkaar gelegd en geanalyseerd, met behulp van nieuwe inzichten en methoden die elders in Nederland zijn en worden toegepast. De hogere kosten van het maatwerk zijn volgens de deltacommissaris proportioneel, omdat het cultuurhistorische ensemble van water, dijk en huizen in Uitdam daarmee kan worden behouden, terwijl de veiligheid geborgd is.

Een bijzondere rol in dit proces was weggelegd voor een onafhankelijk expertteam. Vier deskundigen, die al jaren betrokken zijn bij verschillende onderdelen van het Deltaprogramma, zijn door de deltacommissaris gevraagd om met een frisse en deskundige blik te kijken naar alle mogelijke varianten voor de dijkversterking en deze samen met de betrokkenen uit te werken.

Wim Kuijken: “We zijn in korte tijd vijf keer bij elkaar gekomen. Dat was echt nodig, want de situatie in Uitdam is complex en het onderlinge vertrouwen was niet goed meer. Stap voor stap kwamen we tot de conclusie dat een passende oplossing alleen met behulp van maatwerk tot stand kan komen. De woningen, die in Uitdam aan de voet van de dijk staan, hebben door hun ligging of gewicht zelf invloed op de sterkte of zwakte van de dijk. Daarom moet op sommige plaatsen de binnenzijde van de dijk met een constructie versterkt worden, terwijl op andere plaatsen alleen het onregelmatige dijkprofiel hersteld hoeft te worden. Het is dan niet nodig om de hele dijk een aantal meters te verplaatsen.”

Het experteam blijft ook in de uitwerkingsfase nog beschikbaar voor dit project. Wim Kuijken zal in zijn rol als deltacommissaris de versterking van de Markermeerdijken van dichtbij blijven volgen.

HHNK: Waardering voor werk deltacommissaris

Het hoogheemraadschap is tevreden dat er nu een advies van de deltacommissaris ligt. Hoogheemraad Kees Stam:''Wim Kuijken is gevraagd om als procesregisseur met alle betrokkenen te spreken over mogelijke oplossingsrichtingen. Dat heeft hij op een goede manier vormgegeven, waardoor er nu een advies ligt over de mogelijke oplossing voor Uitdam. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor het werk dat de deltacommissaris heeft verricht, samen met bewoners, experts, stakeholders, Alliantie en HHNK."

HHNK gaat het advies nu bestuderen, op 5 juli bespreken de bestuurders van waterschap en provincie met de minister het vervolg.

Lees hier het advies van de deltacommissaris.