Bouwklankbordgroepen van start gegaan

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Bouwklankbordgroepen van start gegaan

Bouwklankbordgroepen van start gegaan

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Op 16 januari zijn de eerste bijeenkomsten van de bouwklankbordgroepen gehouden. Bewoners, ondernemers en medewerkers van de Alliantie Markermeerdijken hebben afspraken gemaakt over de rol van de bouwklankbordgroepen tijdens de uitvoering van de dijkversterking. 

Wat zijn bouwklankbordgroepen?

De bouwklankbordgroepen zijn het resultaat van het Dijkenpanel-onderzoek van eind 2017, waaruit bleek dat bewoners en ondernemers langs de dijk zich zorgen maken over bereikbaarheid en overlast tijdens de uitvoering. Tientallen belangstellenden meldden zich aan voor de bouwklankbordgroep in hun directe omgeving. Doel van de klankbordgroepen is samen bekijken hoe de overlast beperkt kan worden en de uitvoering zo soepel mogelijk kan verlopen. Voor alle 15 locaties (modules) van de dijkversterking is een groep samengesteld. 

Welke afspraken zijn er gemaakt?   

In januari zijn voor alle 15 modules van Hoorn tot Durgerdam introductiebijeenkomsten georganiseerd. De omgevingsmanagers maakten met de aanwezige bewoners en ondernemers afspraken om met elke bouwklankbordgroep periodiek overleg te voeren over het verloop van de uitvoering: wat gaat goed en wat kan beter? Wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de huizen goed bereikbaar blijven? Anderzijds zijn de bewoners en ondernemers tijdens de uitvoering de ‘oren en ogen’ in de omgeving en houden zij de omgevingsmanager op de hoogte van ontwikkelingen in het gebied, zoals bijzondere evenementen.

Positief en constructief   

Ondanks dat er nog wel zorgen zijn bij diverse bewoners, was de sfeer op de introductiebijeenkomst positief en constructief. De omgevingsmanagers gaven aan uit te kijken naar de samenwerking met de bouwklankbordgroepen.