Bewoners module 7 geïnformeerd over dijkontwerp

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Bewoners module 7 geïnformeerd over dijkontwerp

Bewoners module 7 geïnformeerd over dijkontwerp

RSS

Op dinsdagavond 25 februari presenteerde de Alliantie het dijkversterkingsontwerp van module 7, Polder Zeevang, aan de bewoners en andere belangstellenden. De dijk voldoet op de meeste plekken niet meer aan de veiligheidseisen en moet versterkt worden.

De avond in ons projectkantoor in Katwoude is goed bezocht door ruim vijftig belangstellenden. De bezoekers waren blij dat er informatie werd gegeven over het ontwerp, de uitvoering, eventuele hinder en schade. Maar ze vonden ook dat ze te lang geen informatie hadden ontvangen over module 7 en te weinig betrokken waren bij het ontwerpproces en de ideevorming van de dijkplaatsen.

Versterkingsoplossingen Polder Zeevang

Er worden drie verschillende versterkingsoplossingen gebruikt in Polder Zeevang: een buitenwaartse asverschuiving, een gedeeltelijke as verschuiving of het aanbrengen van een buitenberm. Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan hier het animatiefilmpje over de versterking in module 7.

Nadere uitwerking ontwerp

De ontwerpen in het projectplan Markermeerdijken zijn uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarbij er gewerkt is van grof naar fijn. Op diverse plaatsen heeft dit tot een aanpassing van het dijkprofiel geleid. In het bijzonder blijkt dat door nader onderzoek, het verfijnen en detailleren van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, de dijkversterking op een deel van het traject van module 7 niet meer nodig is. Het gaat om het stuk van waar de voorlanden beginnen tot aan het Oorgat in Edam (dijkpaal 95 tot 112). De dijk zou hier voorzien worden van nieuwe steenbekleding. Ter hoogte van Fort Edam zou een binnenberm aangelegd worden.

Dijkplaatsen

Provincie Noord-Noord-Holland gaf deze avond een presentatie over de drie dijkplaatsen die in module 7 voorgesteld gaan worden. Dijkplaatsen zijn bijzondere plekken op, aan en langs de dijk. Tijdens de avond hebben we met de bewoners afgesproken dat we samen met hen de vervolgstappen van het proces gaan inrichten.