Bewoners module 1 geïnformeerd over ontwerp

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Bewoners module 1 geïnformeerd over ontwerp

Bewoners module 1 geïnformeerd over ontwerp

RSS
Dit item is verlopen op 20-12-2020.

De eerste digitale bijeenkomst (webinar) bij Alliantie Markermeerdijken is een feit. Bewoners van module 1, Hoorn Binnenstad zijn op donderdag 28 mei geïnformeerd over het uitgewerkt ontwerp van de dijkversterking. Vanwege de coronamaatregelen was de informatiebijeenkomst digitaal. Aan de webinar namen twintig bewoners en geïnteresseerden deel. 

Module 1 loopt van Visserseiland tot Schouwburg Het Park. De dijk is hier afgekeurd op hoogte, buitenwaartse stabiliteit en kwaliteit steenbekleding. De dijk wordt in deze module weer veilig gemaakt door de aanleg van een buitenberm. Aanvankelijk zou de kruin van de dijk met dertig centimeter verhoogd worden, maar door optimalisaties in het ontwerp is dat niet meer nodig. Daarnaast is de buitenberm zo smal mogelijk ontworpen en de bluswatervoorziening is vervallen, omdat de brandweer in de binnenstad voldoende alternatieven heeft om bluswater te winnen. Hiervoor in de plaats komt er een recreatieve voorziening.

Fiets- en wandelverbinding
Op de buitenberm komt een doorlopende fiets- en wandelverbinding, met een strook zetsteen aan beide zijden en stortsteen in de kreukelberm. De historische Noorse stenen keren na de dijkversterking terug in de kreukelberm. Nagenoeg alle werkzaamheden worden vanaf het water en via een buitendijkse bouwweg verricht, zodat de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Impressies en vragen
Tijdens de webinar kregen de deelnemers impressies te zien van hoe de Westerdijk er na de dijkversterking uit komt te zien. Ook konden bewoners vragen stellen, die door medewerkers van de Alliantie werden beantwoord. Diverse vragen kwamen voorbij. Zoals: ‘waar wordt de bestaande steiger teruggebracht en hoe dit wordt besloten’, maar ook ‘hoe kunnen rolstoelers en kinderwagens op het fiets- en wandelpad komen’. De presentatie met daarin de impressies vindt u onderaan dit artikel. In een later stadium volgt een samenvatting van de gestelde vragen en antwoorden.

Start uitvoering
De komende maanden wordt het ontwerp van module 1 verder uitgewerkt. De start van de uitvoering is in 2021. Momenteel wordt wel nog gekeken of de planning kan worden geoptimaliseerd door bijvoorbeeld de buitendijkse bouwweg al eind 2020 aan te leggen. De uitvoering en afwerking nemen in totaal ongeveer twee jaar in beslag. Na de zomer volgt meer informatie over de bouwfasering en de uitvoeringsmethode.