Bewoners en ondernemers gezocht

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Bewoners en ondernemers gezocht

Bewoners en ondernemers gezocht

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

We zijn op zoek naar bewoners en ondernemers die actief mee willen praten tijdens de uitvoering van de dijkversterking. In 2019 start het werk om de dijk tussen Hoorn en Amsterdam voor de komende 50 jaar weer veilig te maken.

De Alliantie heeft een schriftelijke oproep gestuurd naar ruim 3500 mensen in dorpen en steden langs de dijk om zich aan te melden. De oproep komt voort uit het Dijkenpanel-onderzoek dat we eind 2017 deden en waaruit bleek dat ondernemers en bewoners zich zorgen maken over bereikbaarheid en overlast tijdens de uitvoering. 'Met de Bouw-klankbordgroepen willen we bespreken hoe we overlast kunnen beperken en de uitvoering zo soepel als mogelijk kunnen laten verlopen. Per dijkmodule zoeken we circa 4 tot 6 deelnemers', aldus Alliantiedirecteur Guido Koolhaas.

Aanmelden via Dijkenpanel
Geïnteresseerden kunnen zich tot 16 juni aanmelden via het Dijkenpanel-onderzoek.  Naast enkele vragen over de bouw-klankbordgroep krijgen deelnemers aan het onderzoek ook enkele vragen over het binnenkort te openen EXPO-bezoekerscentrum in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude.

Het Dijkenpanel-onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau EVA (Enneking & Voskuilen Ass.) uit Rotterdam. EVA bestaat ruim 20 jaar en werkt voor onder andere gemeenten, woningbouwcorporaties en andere non-profitorganisaties. Specialisaties zijn onder andere tevredenheidspeilingen en burgeronderzoek.