Besluiten voor de Versterking Markermeerdijken ter inzage

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Besluiten voor de Versterking Markermeerdijken ter inzage

Besluiten voor de Versterking Markermeerdijken ter inzage

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken goedgekeurd en ter inzage gelegd.

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de Nota van Beantwoording zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en alle uitvoeringsbesluiten liggen van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stukken digitaal inzien
Alle stukken zijn digitaal in te zien via de website van de provincie. Op die website vind u onder andere ook meer informatie over de beroepsprocedure. De digitale stukken zijn tijdens reguliere openingstijden digitaal in te zien bij:

  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon Rob Lunshof, telefoonnummer 023-5143331)
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC AZ Heerhugowaard.

De omgevingsvergunning is ook digitaal te benaderen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Stukken op papier inzien
De papieren versies van de stukken zijn tijdens reguliere openingstijden in te zien op twee locaties:

  • Alliantie Markermeerdijken, Hoogedijk 1D, 1145PM te Katwoude
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC AZ Heerhugowaard.

Sluiting kantoren rond feestdagen
Rond de feestdagen zijn de kantoren van het hoogheemraadschap en de Alliantie op sommige dagen gesloten. Wanneer het kantoor van het hoogheemraadschap of de Alliantie gesloten is, kunnen de papieren stukken op de desbetreffende locatie niet worden ingezien. De digitale stukken blijven alle dagen tijdens de periode van de terinzagelegging beschikbaar.

Het projectkantoor van de Alliantie is gesloten op de volgende dagen:

  • Maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari

Het kantoor van het hoogheemraadschap is gesloten op de volgende dagen:

  • Maandag 24 december
  • Dinsdag 25 december
  • Woensdag 26 december