Berekeningen en onderzoeksrapporten openbaar

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Berekeningen en onderzoeksrapporten openbaar

Berekeningen en onderzoeksrapporten openbaar

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

HHNK en de Alliantie hebben de laatste tijd vragen ontvangen over onder andere de berekeningen die ten grondslag liggen aan de ontwerpen. Daarom is besloten om alle documenten die geleid hebben tot de ontwerpen openbaar te maken. Het gaat om een omvangrijke hoeveelheid informatie. Ordners met meet-data, onderzoeksrapporten en berekeningen zijn vanaf dinsdag 8 mei tot en met 1 juli in te zien op het projectkantoor van de Alliantie aan de Hoogedijk 1d in Katwoude. Een kopie van deze documenten is eveneens gestuurd naar Habitat Advocaten die namens Stichting Zuyderzeedijk een informatie-aanvraag deed in het kader van de WOB.

Directeur Martin Kuipers van HHNK: "In 2006 zijn grote delen van de Markermeerdijken afgekeurd. In de ruim tien jaar planvorming die volgde, zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Naast de inbreng van onze eigen kennis en ervaring, hebben we gebruik gemaakt van de kennis en ervaring in de markt, van kennisinstituten, ingenieurs- en onderzoeksbureaus en andere waterschappen. In verschillende bijeenkomsten, bleek de interesse te groeien voor informatie over de totstandkoming van het dijkversterkingsplan. Om een compleet overzicht te geven in de planvorming over die afgelopen 10 jaar stellen wij daarom alle technisch inhoudelijke informatie beschikbaar voor inzage. In het totaal gaat dat om circa 40.000 pagina’s. Daar waar het privacygevoelige of bedrijfsgevoelige informatie betreft hebben wij, conform wetgeving, passages onleesbaar gemaakt.” Van de informatie die ter inzage ligt, is het mogelijk kopieën te maken. Hieraan zijn legeskosten verbonden.  

Publieksvriendelijke presententatie berekeningen

Ondertussen werkt de Alliantie aan de beantwoording van de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. Deze commissie heeft gevraagd om op publieksvriendelijke manier de berekeningen inzichtelijk te maken. Hieraan werkt de Alliantie nog. Zodra deze stukken klaar zijn, zijn ook deze openbaar.

Downloads