Bekijk beelden visdiefponton bij Hoorn via live-stream

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Bekijk beelden visdiefponton bij Hoorn via live-stream

Bekijk beelden visdiefponton bij Hoorn via live-stream

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Volg de ontwikkelingen op de visdiefponton voor de kust van Hoorn via een live-stream. Een webcam maakt dit broedseizoen dag en nacht beelden van de alternatieve broedlocatie. De beelden zijn te zien via deze link: https://video.buwa.nl/

Bij de geplande werkzaamheden voor de dijkversterking treedt mogelijk verstoring op van broedlocaties van visdieven in de directe omgeving van de dijk. Om ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden niet leiden tot een achteruitgang in het aantal broedende visdieven, zorgt de Alliantie Markermeerdijken sinds 2015 jaarlijks voor een alternatieve broedlocatie in de vorm van een ponton.