Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Na archeologisch onderzoek op de waterbodem in onder andere Warder en Uitdam doen we nu ook onderzoek op land. Uit bureauonderzoek is een aantal locaties naar voren gekomen met een zogenoemde 'archeologische verwachtingswaarde'. Door het graven van proefsleuven kijken we of er nog resten te vinden zijn van bijvoorbeeld eerdere bewoning. We graven proefsleuven variërend van vier tot 25 meter lang en één tot enkele meters breed. Afhankelijk van eventuele vondsten worden de sleuven dezelfde dag weer gedicht. Tot nu toe zijn enkel potscherven gevonden. 

We doen onderzoek op meerdere plekken langs de dijk:

  • De Kogen, ter hoogte van de knik Westerdijk/Klamdijk
  • Etersheimerbraak: ten noorden van de Oosterkoog, vlakbij de knik richting Schardam
  • Zuidzijde Oosterkoog
  • Heintjesbraak en Warder: op het voorland in de knik van de dijk
  • Warder: aan weerszijden van de dijk parallel en haaks op de dijkrichting ten noorden en ten zuiden van het Strandbad