Archeologie bij de Markermeerdijken

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Archeologie bij de Markermeerdijken

Archeologie bij de Markermeerdijken

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

De Alliantie verricht onderzoeken naar archeologie om daar tijdens de dijkversterking zorgvuldig mee om te gaan. We spraken we hierover met historische verenigingen en archeologen uit het gebied.

Het gebied rond de Markermeerdijken is rijk aan archeologie. Wanneer je in zo een rijk gebied aan het werk gaat voor een dijkversterking, is het belangrijk om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Om inzicht te krijgen in de archeologische verwachtingswaarde in en rond de Markermeerdijken, is na literatuuronderzoek in 2014 een kaart met de verwachtingswaarde opgesteld. Op basis van deze kaart is bepaald op welke plaatsen en in welke mate het aannemelijk is dat er archeologische vondsten gedaan worden. Daarnaast is er afgelopen jaar extra onderzoek verricht in de (water)bodem. Het uitgangspunt bij de dijkversterking is om zoveel mogelijk archeologische resten te ontzien en in de (water)bodem te behouden.

Tijdens een bijeenkomst op 21 oktober kregen de historische verenigingen en amateur archeologen uit de regio een toelichting op de werkzaamheden van de Alliantie de afgelopen maanden. Ook werd per module de voorgenomen versterkingsoplossing gepresenteerd. De aanwezigen werden meegenomen in het archeologisch onderzoek, hoe dit tot nu toe is uitgevoerd en hoe we omgaan met toekomstig onderzoek. Er werden verschillende video's vertoond over archeologisch onderzoek dat eerder dit jaar onder water is verricht. Michiel Bartels, archeoloog van de gemeente Hoorn en Archeologie West-Friesland lichtte ook nog vier interessante onderzoeken toe in de omgeving.

Lees ook: Scheepswrakken en oude dijkresten gevonden na onderwateronderzoek