Archeologie bij de Markermeerdijken?

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Archeologie bij de Markermeerdijken?

Archeologie bij de Markermeerdijken?

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Het gebied van de Markermeerdijken is rijk aan natuur. Woensdag 26 oktober spraken we met natuurorganisaties over hoe we zorgvuldig omgaan met natuur voor en tijdens de dijkversterking.

Wat is de invloed van een dijkversterking op de natuur en hoe gaan we daar mee om? Hierover gingen we in gesprek met natuurorganisaties die actief zijn in het gebied van de versterking Markermeerdijken. 

Langs de Markermeerdijken vind je verschillende natuur; elk stukje van de dijk is daarin uniek. Langs het traject vinden we bijvoorbeeld weidevogels, visdieven en vleermuizen, verschillende soorten mos, rietorchis en rietvelden. Werk aan de Markermeerdijken heeft mogelijk invloed op de natuur. Om negatieve effecten van de dijkversterking op de natuur te voorkomen, onderzoeken we lang voor de start van het project welke maatregelen we hiervoor kunnen nemen (mitigerende maatregelen). Tijdens de bijeenkomst met natuurorganisaties lichtten medewerkers van de Alliantie deze verschillende maatregelen toe.

Natuur compenseren
Om ervoor te zorgen dat de dijk tot 2071 weer voldoet aan de eisen, is het mogelijk dat bestaande natuur verloren gaat. Deze natuur wordt gecompenseerd door elders nieuwe natuur aan te leggen (te compenseren). Hoe en waar de Alliantie van plan is om dit te gaan doen werd ook toegelicht. 

De aanwezige partijen hebben tijdens de bijeenkomst veel goede ideeen en tips met ons gedeeld. Ze gaven aandachtspunten voor bepaalde soorten en mogelijkheden voor compensatie van natuur. Ook gaven ze goede tips voor het optimaliseren van de plannen, bijvoorbeeld hoe de rietorchis het beste terug gebracht kan worden.

Een van de maatregelen waar de Alliantie de afgelopen jaren onderzoek naar heeft gedaan is een tijdelijk alternatief leef- en broedgebied voor visdieven langs het Markermeer. Bekijk op deze pagina een filmpje van het afgelopen broedseizoen.