Alliantie praat gemeenteraad Waterland bij

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Alliantie praat gemeenteraad Waterland bij

Alliantie praat gemeenteraad Waterland bij

RSS
Dit item is verlopen op 20-12-2020.

De gemeenteraad van Waterland is op maandag 27 januari bijgepraat over de dijkversterking. Alliantiemanager Reijer Baas en omgevingsmanager Bas van den Heuvel informeerden de raadsleden, wethouder en burgemeester in ons projectkantoor onder andere over de voorbereidende werkzaamheden, de wijze waarop de dijk in Waterland versterkt gaat worden en de noodzakelijke wegafsluitingen en omleidingen.

Vanuit de raad en het college werden diverse vragen gesteld. Aan het einde van de bijeenkomst werd afgesproken dat de raad twee keer per jaar door de Alliantie wordt bijgepraat.