Alliantie Markermeerdijken toetst berekeningen met 13.000 m3 zand

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Alliantie Markermeerdijken toetst berekeningen met 13.000 m3 zand

Alliantie Markermeerdijken toetst berekeningen met 13.000 m3 zand

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.
Kronkeldijkje

Vanaf half januari 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met de aanleg van proefterpen in Schardam, Etersheim en de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam. De proefterpen worden aangelegd om alle verzamelde kennis en berekeningen die zijn gedaan voor de dijkversterking in de praktijk te toetsen. Kenmerkend aan het gebied van de Markermeerdijken is namelijk de slappe ondergrond. De afgelopen jaren is de grond nauwgezet in kaart gebracht met ruim 1500 grondboringen, 2700 sonderingen, circa 388 peilbuizen en 1000 laboratoriumproeven.

Wat is een proefterp? 
Een proefterp is een tijdelijke zandophoging die laag voor laag wordt opgebouwd.  In totaal wordt er tussen de 10.000 en 13.000 m3 zand in fases aangebracht waarbij we de ondergrond zorgvuldig in de gaten houden met meetapparatuur. Met de gegevens uit de monitoring kunnen we de werkmethodes tijdens de daadwerkelijke dijkversterking optimaliseren. Omdat we dan bijvoorbeeld nog nauwkeuriger weten hoe de ondergrond reageert en wanneer een nieuwe laag zand aangebracht kan worden.  

Wat merkt de omgeving hiervan? 
Tijdens de versterking van de Markermeerdijken wordt er zo veel mogelijk materiaal via het water aangevoerd om de overlast voor de omgeving te beperken. Met de aanleg van de proefterpen kan dit helaas niet omdat de loswallen voor de schepen nog gerealiseerd moeten worden.  
Het zand wordt daarom vervoerd door vrachtauto’s. Deze rijden via transportroutes, die zo min mogelijk langs de bebouwde omgeving rijden. 

Wanneer wordt er gewerkt? 
De aanleg van de proefterp duurt in totaal circa een half jaar. Tijdens een (werk) week wordt het zand met vrachtwagens aangevoerd naar het terrein om een laag op de proefterp aan te brengen. Daarna volgt er een periode van circa twee weken om de grond te laten rusten. Hierna volgen telkens weer ophoogslagen en rustperioden tot de gewenste hoogte is bereikt. Vervolgens blijft de proefterp rond een jaar liggen, zodat we zoveel mogelijk gegevens kunnen verzamelen.  

Voor de aanleg van de proefterpen is een apart vergunningentraject doorlopen. Deze vergunningen staan los van de besluiten die door de Provincie samen met het Projectplan Waterwet van 14 november t/m 27 december ter inzage zijn gelegd.  

Vragen? 
Heeft u nog vragen over de aanleg van proefterpen? Kijk dan eerst even bij de meest gestelde vragen op de website. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar contact@markermeerdijken.nl of bel naar 0299-224510.